Wie is Willem van Oranje?

Geschiedenis
Willem van Oranje, Koningsdag, Willem Wever

Willem van Oranje is ook wel bekend als Willem van Oranje-Nassau en Willem de Zwijger. Willem van Oranje werd in 1533 geboren in het Duitse Rijk. Toen Willem 11 jaar oud was overleed zijn oom. Zijn oom had geen kinderen en zo erfde Willem al zijn bezittingen.

Ook de titel ‘Prins van Oranje’ kon hij erven. Om daarvoor in aanmerking te komen moest hij ‘goed katholiek’ worden opgevoed. Willem vertrok naar een strenge kostschool in Brussel, waar hij les kreeg. In 1551 benoemt Keizer Karel V van Frankrijk hem tot kolonel. Vijf jaar later krijgt hij de titel Ridder in de Orde van het Gulden Vlies. Hierbij zweert hij trouw aan het katholieke geloof en krijgt de titel ‘Prins van Oranje’.

Katholiek

Willem trouwt met Anna van Egmond, ze krijgen drie kinderen. In 1558 sterft Anna. Vlak daarna knoopt Willem een relatie aan met Eva Eliver, zij krijgen samen nog een kindje. Inmiddels hebben de Spaanse koning en de Franse Keizer vrede gesloten. Karel V was in die tijd Keizer van Duitsland, Heer der Nederlanden en koning van Spanje. Karel treedt af en de Spaanse Filips II wordt koning van Spanje en heer van de Nederlanden.

Filips is een overtuigd aanhanger van de rooms-katholieke kerk. Hij ziet het als zijn opdracht om zijn onderdanen goedschiks of kwaadschiks voor de kerk te behouden. Willem van Oranje is het daar niet mee eens. De plannen van Filips tasten de vrijheid van de burgers aan. Willem trouwt nog een keer, dit maal met Anna van Saksen. Anna is Luthers. Willem begint zich te verdiepen in de godsdienstige bewegingen in Nederland en daarbuiten.

Verzet

Willem blijft katholiek maar vindt dat iedereen zijn eigen geloof mag kiezen. Filips ziet dit niet zo. In 1566 komen meer mensen in opstand; de beeldenstorm. Tijdens de beeldenstorm werden beelden en andere voorwerpen in kerken kapot gemaakt. Veel protestanten en katholieken in Nederland gaan zich afzetten tegen Filips. Helaas lukt dit niet en moeten veel mensen Nederland ontvluchten, ook Willem.

Maar Willem zit niet stil. Hij zet legers op die verzet bieden. Zijn doel: godsdienstvrijheid en verdrijving van de Spanjaarden uit Nederland. Het lukt het leger een deel van Nederland te bevrijden. In 1577 sterft zijn vrouw Anna van Saksen. Willem trouwt met Charlotte van Bourbon. Vijf jaar later overlijdt zij. Willem trouwt nog een keer, dit maal met Louise de Coligny.

Koning Filips heeft inmiddels een prijs gezet op het hoofd van Willem. Na vele mislukte aanslagen op zijn leven, slaagt Balthasar Gerards er wel in op dinsdag 10 juli 1584 in Delft. Willem van Oranje is niet meer.