Hoe werd Willem van Oranje vermoord?

Geschiedenis
Het sterfbed van Willem van Oranje

Op 10 juli 1584, de prins kwam net uit een werkoverleg, schoot de fanatiek katholieke Balthasar Gerards hem zonder pardon neer. Daar ging een hele geschiedenis aan vooraf. Willem Wever neemt je mee op deze reis door de geschiedenis!

De Nederlandse Opstand

Tachtig jaar lang verzette Nederland zich tegen de Spaanse overheersing. Daarna werd Nederland officieel onafhankelijk. Wat vroeger de Tachtigjarige Oorlog heette, wordt tegenwoordig de 'Nederlandse Opstand' genoemd. Dat komt omdat het in het begin geen oorlog was tussen twee landen (Nederland en Spanje) maar een opstand van Nederlanders tegen hun eigen Spaanse koning; de Nederlanden waren toen namelijk nog bezit van Spanje.

Vandaar ook de zin in het Wilhelmus: 'De koning van Hispanje heb ik altijd geëerd'. Willem van Oranje stond lange tijd achter zijn Spaanse koning Filips II. De problemen begonnen omdat de Nederlanden andere dingen wilden dan de koning. Filips II wilde een land waar de koning de baas was, met één geloof: het katholicisme.

Willem van Oranje

Meer macht

De Nederlandse gewesten wilden dat je zelf kon kiezen tussen het protestantisme en het katholicisme en wilden meer macht voor de steden en Nederlandse edelen. Daarom kwamen in 1566 de Nederlanden onder leiding van Willem van Oranje in opstand tegen de Spaanse koning.

Koning Filips stuurde vervolgens de hertog van Alva op de opstandelingen af om ze weer in het gareel te krijgen. Maar het werd alleen maar erger. De noordelijke gewesten besloten om voortaan zichzelf te regeren en wilden niets meer weten van de Spaanse koning. De zuidelijke gewesten wilden wel onder het gezag van Filips II blijven.

Vrede na een lange tijd

Op 10 juli 1584, de prins kwam net uit een werkoverleg, schoot de fanatieke katholiek Balthasar Gerards hem dood. Tachtig jaar lang weigerde Spanje toe te geven. Omdat ze er helemaal genoeg van hadden, sloten de Nederlanden en Spanje in 1648 uiteindelijk vrede. Gek genoeg was deze tijd helemaal niet zo slecht: de handel bloeide en er was genoeg te eten. Sommige Nederlanders hebben misschien wel nooit gemerkt dat het eigenlijk oorlog was.