Wie heeft de VOC opgericht?
Wie heeft de VOC opgericht?

Chantal stelde deze slimme vraag. Heb jij ook een vraag voor Willem Wever? Stel hem hier!

Aan het einde van de 16e eeuw kregen kooplieden de mogelijkheid om specerijen (bijvoorbeeld peper) uit Azië in te voeren. Er was echter veel concurrentie tussen de zogenaamde voorcompagniën (dat zijn ondernemeningen die schepen uitrusten voor een expeditie). Het bestuur van Nederland vond de concurrentie niet goed voor de handel. Daarom dwongen de raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt en stadhouder Prins Maurits de kooplieden om samen te werken. Voor deze samenwerking werd op 20 maart 1602 de VOC - de Verenigde Oost-Indische Compagnie - opgericht. Meer weten over de VOC of over de VOC in Indonesië? Klik dan op de links. Bekijk ook hoe kinderen aan boord van een VOC schip leefden!

Chantal stelde deze slimme vraag. Heb jij ook een vraag voor Willem Wever? Stel hem hier!

Challenges