Hoe is Flevoland drooggelegd?

Geschiedenis
Flevoland vanuit een vliegtuig gezien

Flevoland is de jongste provincie van Nederland. Vroeger lag er alleen maar water, maar nu is het een hele provincie! Hoe hebben ze Flevoland gemaakt? Willem Wever zoekt het uit!

Een kaart van Flevoland

Noordoostpolder

Flevoland bestaat uit de Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Door inpoldering van de Zuiderzee is Flevoland ontstaan. Dat inpolderen gebeurde niet van de ene op de andere dag. De uitvoering van dit plan (de Zuiderzeewerken) gebeurde in fasen en duurde zo'n driekwart eeuw! Daarmee zijn de Zuiderzeewerken ook het grootste waterbouwkundige project ooit.

Zuiderzeewet

Aanleiding om de Zuiderzee in te dammen was het gevaar van het oprukkende water. De eerste plannen om de Zuiderzee in te dammen waren al in 1800 geschreven. Op 14 juni 1918 werd de Zuiderzeewet aangenomen, waarin tot de inpoldering van de Zuiderzee werd besloten. Eerst kwam er een dijk naar Wieringen in Noord-Holland. Vervolgens werd de Afsluitdijk gebouwd (in 1932 was deze klaar).

Dijken

Door de komst van de Afsluitdijk, was er een afscheiding tussen de Noordzee en de Zuiderzee. De Zuiderzee heette vanaf toen het IJsselmeer. Nu deze dijken er lagen kon het Wieringenmeer worden ingepolderd (drooggelegd). Vervolgens kwam er een dijk naar Urk.

Nieuwe steden

Urk was vroeger een eiland! Maar door de komst van de dijk en daarna de inpoldering van Noord-oost Flevoland behoort Urk nu tot het vaste land van Flevoland.

Door het aanleggen van de dijken, kon steeds een stuk zee worden ingepolderd, drooggelegd. Op dit land werd na enige tijd ook gebouwd en zo ontstonden allemaal nieuwe steden zoals Dronten en Lelystad.