Hoe is Nederland ontstaan?

Geschiedenis
Een Nederlandse vlag met een schaduw in de vorm van Nederland

Nederland heeft er niet altijd zo uitgezien zoals nu. Daarom zoekt Willem Wever uit hoe ons kikkerlandje is ontstaan.

Moeras

Wat nu Nederland is, was oorspronkelijk een moerasdelta. Land werd gewonnen uit het water door een reeks van droogleggingen en inpolderingsoperaties die al vanaf de zestiende eeuw plaatsvonden. In 1848 werd begonnen met de drooglegging van de Haarlemmermeer. Nederland werd dus letterlijk gewonnen uit water, door het droogmalen van de polders.

Nederlandse grenzen

Nederland als natiestaat heeft zijn wortels in de zestiende eeuw. In 1581 werd via een officiële verklaring, de zogenoemde Acte van Verlatinghe, de Spaanse vorst Philips II afgezet als hun heerser. Vanaf dat moment gaat de Republiek der Verenigde Nederlanden op zelfstandige voet verder met ruwweg de landsgrenzen die Nederland nog steeds heeft.