Waarom zijn planten groen?

Waarom zijn planten groen?
Veld vol met klavertjes

Iedere keer dat wij ademhalen gebruiken we zuurstof. Zonder die zuurstof kan een mens niet leven. Gelukkig zijn er bomen en planten. Zij maken de zuurstof die wij inademen.

Boel moeilijke woorden

Om zuurstof te maken, gebruikt een plant licht om koolstofdioxide om te zetten in zuurstof. Dit proces wordt fotosynthesegenoemd. Het licht vangt de plant op met zijn bladgroenkorrels (of chloroplasten). Deze bladgroenkorrels geven de plant zijn groene kleur. In de herfst sterven de bladgroenkorrels in de bladeren van veel planten af. Dan zie je de bladerenverkleuren.

Bladgroenkorrels

Planten krijgen hun groene kleur dus door bladgroenkorrels. Bevatten planten met rode bladeren dan geen bladgroenkorrels? Jawel, ook planten met rode bladeren bevatten bladgroenkorrels (meestal wel minder dan groene planten). Planten met rode bladeren hebben alleen naast bladgroenkorrels ook veel andere kleurstoffen in het blad die de groene kleur van de bladgroenkorrels overtreffen.

Een plant met rode bladeren

Lesje over licht

Nu je weet waarom planten groen zijn, vraag je je vast af waarom bladgroenkorrels dan groen zijn. Daarvoor moet je eerst iets weten over. Zoals je misschien wel weet bestaat zonlicht uit heel kleuren (denk maar eens aan eenregenboog). Alle kleuren bij elkaar vormen de kleur wit.

Voorwerpen kunnen de kleuren uit het licht opnemen of weerkaatsen. Als een voorwerp al het licht weerkaatst zien wij het voorwerp als wit. Neemt een voorwerp al het licht op dan zien we een zwart voorwerp. En zien wij een voorwerp als blauw? Dan neemt het voorwerp alle kleuren op, behalve het blauwe licht.

Groen!

Zoals je hierboven hebt gelezen nemen bladgroenkorrels licht op voor de fotosynthese in de plant. Je zou denken dat de bladgroenkorrels daar al het licht voor gebruiken, hoe meer licht hoe beter toch? In dat geval zouden alle planten zwart zijn (er wordt namelijk geen licht teruggekaatst).

Planten hebben ontdekt dat ze het rode licht het beste kunnen gebruiken voor de fotosynthese. Het minst goed werkt het groene licht, daarom kaatsen de bladgroenkorrels het groene licht terug...en daarom zien wij planten als groen!

Challenges