Waarom worden bedreigde dieren in een dierentuin gezet als er zo weinig van zijn?

Dieren en planten
Brullende tijger

Veel diersoorten in het wild worden met uitsterven bedreigd. Naast natuur- en soortbehoud in het wild, is het daarom van belang om de diersoorten te laten voortbestaan in dierentuinen.

Uitsterven
Veel diersoorten in het wild worden met uitsterven bedreigd. Naast natuur- en soortbehoud in het wild, is het daarom van belang om de diersoorten te laten voortbestaan in dierentuinen. Daarom hebben 250 dierentuinen in 34 Europese landen zich aangesloten bij de EAZA (European Association of Zoos en Aquaria).

Fokken
Zij werken samen in veel verschillende fokprograma’s. Door deze fokprogramma’s blijft de voorplanting van de dieren dus toch nog in stand terwijl ze in het wild misschien wel eerder uitsterven. Er worden géén dieren meer uit het wild gehaald en daarom zijn deze fokprogramma’s van groot belang voor de instandhouding van de diersoorten in dierentuinen.

Uitwisseling
Ook worden binnen dierentuinen regelmatig dieren uitgewisseld. Zo kan het voorkomen dat een giraffe uit Amersfoort wordt uitgeleend aan een dierentuin in Frankrijk. Een andere belangrijke bestaansreden van dierentuinen is educatie over het belang van natuur- en soortbehoud. Dierentuindieren zijn de ambassadeurs van de dieren in het wild.

Dierentuinen
Iemand die nog nooit een giraffe heeft gezien, zal minder snel het belang inzien van de bescherming van de natuur en de bedreigde diersoorten. Daarom is het heel belangrijk dat we zowel in Nederland als in andere landen dierentuinen hebben en vertellen over bedreigde dieren. Deze vraag is beantwoord door Dierenpark Amersfoort.