Kunnen ook dieren in Afrika aan mazelen doodgaan?

Dieren en planten
vaccin

Mensenziekte

Mazelen wordt veroorzaakt door een zeer besmettelijke ziektemaker en dat is in dit geval een virus. MHet mazelenvirus maakt alleen mensen ziek. Het is bekend dat sommige apensoorten ook gevoelig zijn voor deze ziekte. Het ko alleen in de natuur weinig voor of niet voor dat de apen de mazelen krijgen. Bij andere diersoorten komt mazelen niet voor. 

Toch ziek

Een virus dat een beetje lijkt op het mazelenvirus, namelijk het hondenziektevirus, kan wel ziekte veroorzaken bij dieren. Met name honden maar ook bijvoorbeeld leeuwen kunnen ernstig ziek worden na een infectie met dit hondenziektevirus.

Gelukkig komt deze ziekte in Nederland nog maar zelden voor omdat de meeste honden worden ingeënt tegen deze ziekte. Het hondenziektevirus kan ook de mens niet ziek maken.

Paardenpest

Een ander bekend virus in Afrika is de Afrikaanse paardenpest: een virus waar niet alleen paarden in Afrika erg ziek van kunnen worden, maar ook ezels, kamelen, honden en olifanten. In 2006 bleek dat 12 van de 15 belangrijkste dierenziektes in Afrika voorkwamen.

Hondsdol

Toch zijn er wel ziektemakers die zowel bij mensen als dieren kunnen voorkomen. Dus een dier zou zelfs met zo’n ziektemaker een mens ziek kunnen maken. Een bekend voorbeeld van zo’n ziekte is hondsdolheid.

Dit virus maakt de hond vals (dol genoemd) en kan zorgen dat de hond verlamd raakt. Als de hond door deze ziekte vals wordt en hij bijt een mens, dan kan deze persoon ook ziek worden. Hondsdolheid komt in Nederland bij honden niet meer voor, maar in Afrika nog wel.

Bacteriën

Behalve virussen zijn er ook nog bacteriën die mensen ziek kunnen maken. Een voorbeeld van zo’n bacterie is Bacillus anthracis die miltvuur kan veroorzaken bij mensen en bij dieren.

Nog niet zolang geleden is er iemand in Afrika op een dood nijlpaard geklommen en is daardoor ziek geworden van de miltvuurbacterie.

Parasieten

Naast virussen en bacteriën kennen wij ook ziekmakende parasieten. Een voorbeeld van zo’n parasiet is een worm. Er zijn wormen die zowel een dier als een mens kunnen besmetten. Er bestaat bijvoorbeeld een lintwormsoort die een mens in zijn darmen kan krijgen door verkeerd voedsel te eten.

Dit antwoord is gegeven door de afdeling virologie, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht en het Naturalis.

Weet jij ook...

Waarom kinderen in arme landen vee moeten hoeden?

Hoe diep de waterputten in Afrika zijn?