Krijgt een vis weleens dorst?

Dieren en planten
VIs

Een vis die in de zee leeft heeft eigenlijk altijd dorst en drinkt veel water via de kieuwen. Een vis die in meren of rivieren leeft heeft nooit dorst, maar die plast juist heel veel!

Goudvis

Zoutwatervissen

Een vis die in zout water leeft heeft altijd dorst. Dat komt omdat de zee zouter is dan de vis zelf. Vissen in de zee moeten daarom veel drinken om te voorkomen dat ze uitdrogen. Via hun kieuwen drinken ze zoveel mogelijk water.

Zoetwatervissen

Een zoetwatervis is juist zouter dan zijn omgeving en neemt via zijn kieuwen al veel water op. Om te voorkomen dat de vissen opzwellen, moeten ze zorgen dat ze dat water weer kwijtraken. Daarom plassen zoetwatervissen veel. De vissen hebben een opening, een cloaca, waar plas en poep uitkomt.