Wat doet een architect precies?

Wat doet een architect precies?
Een architect schetst zijn ontwerp

Een architect is een ontwerper van huizen en gebouwen als kantoren, fabrieken, kerken en scholen.

Bouwmeester

Als iemand een stuk bouwgrond heeft en daar een woning of kantoor op wil laten bouwen, dan kan diegene een architect erbij halen. Na overleg bedenkt de architect een idee. Hij werkt dat uit tot ontwerptekeningen en maakt vervolgens bouwtekeningen.

Op een architectenbureau werken ontwerptekenaars, technische tekenaars, rekenaars, bouwplanschrijver en bouwbegeleiders. De vroegere naam voor architect was ‘bouwmeester’.

Technische kennis

Een architect moet weten hoe het zit met de vergunningen. Verder moet hij weten wat mensen nodig hebben om fijn te kunnen wonen en werken en hoe je dat moet omzetten in een vorm. En hij moet weten hoe je die vorm bouwt, welke materialen en kleuren nodig zijn en hoe de draagconstructie moet zijn.

Verschillende projecten

De architect bedenkt dus ook in welke muren deuren komen, wel zo handig! Een architect kan niet alleen een ontwerp maken voor nieuwbouw, maar ook voor restauratie, renovatie en uitbreiding.

Restauratie is het opknappen van een gebouw. Renovatie is een gebouw verbouwen zodat het weer bewoonbaar wordt. Bij huizen die te koop staan, zie je soms 'onder architectuur' gebouwd. Een architect heeft het gebouw dus bedacht.

Een gebouw met bijzondere architectuur

Andere architecten

Er zijn verschillende soorten architecten. Je hebt de ‘gewone’ architect, die dus huizen of gebouwen ontwerpt. Maar je hebt ook tuinarchitecten en binnenhuisarchitecten, deze laatste houden zich bezig met de inrichting van gebouwen en ruimtes. Een architect die wegen en bruggen ontwerpt, heet een civiel ingenieur.

Rate this article

  • love 27% love
  • lol 33% lol
  • omg 13% omg
  • pff 27% pff
site-footer-logo