Wat doet een architect precies?

Wetenschap & Techniek
Wat doet een architect?

Een architect is een ontwerper van huizen en gebouwen als kantoren, fabrieken, kerken en scholen. Een architect moet weten hoe het zit met de vergunningen, maar dat is lang nog niet alles. Wij hebben een aantal belangrijke punten op een rijtje gezet.

Bouwmeester

Als iemand een stuk bouwgrond heeft en daar een woning of kantoor op wil laten bouwen, dan kan diegene een architect erbij halen. Na overleg bedenkt de architect een idee. Hij of zij werkt dat uit tot ontwerptekeningen en maakt vervolgens bouwtekeningen.

Architectenbureau

Op een architectenbureau werken ontwerptekenaars, technische tekenaars, rekenaars, bouwplanschrijver en bouwbegeleiders. De vroegere naam voor architect was ‘bouwmeester’.

Technische kennis

Een architect moet weten hoe het zit met de vergunningen. Verder moet zij of hij weten wat mensen nodig hebben om fijn te kunnen wonen en werken en hoe je dat moet omzetten in een vorm. En hij of zij moet weten hoe je die vorm bouwt, welke materialen en kleuren nodig zijn en hoe de draagconstructie moet zijn.

Een gebouw met bijzondere architectuur

Verschillende projecten

De architect bedenkt dus ook in welke muren deuren komen, wel zo handig! Een architect kan niet alleen een ontwerp maken voor nieuwbouw, maar ook voor restauratie, renovatie en uitbreiding.

Verschil restauratie en renovatie

Restauratie is het opknappen van een gebouw. Renovatie is een gebouw verbouwen, zodat het weer bewoonbaar wordt. Bij huizen die te koop staan, zie je soms 'onder architectuur' gebouwd. Een architect heeft het gebouw dus bedacht.

Andere architecten

Er zijn verschillende soorten architecten. Je hebt de ‘gewone’ architect, die dus huizen of gebouwen ontwerpt. Maar je hebt ook tuinarchitecten en binnenhuisarchitecten, deze laatste houden zich bezig met de inrichting van gebouwen en ruimtes. Een architect die wegen en bruggen ontwerpt, heet een civiel ingenieur.