Wat zijn hunebedden?

Geschiedenis
Hunebedden

Grafkelders
Heel lang geleden, zo’n 5000 jaar terug, leefden er in het noorden van ons land een boerenvolk. De Hunebedden zijn restanten van stenen grafkelders die als laatste rustplaats dienden voor familie van het volk.

Massagraven
Er wordt aangenomen dat het massagraven waren, waarin vele generaties naast elkaar lagen. Grote keien vormen het geraamte van het graf. Zo’n 180.000 jaar geleden beleefde de aarde een strenge ijstijd waardoor gletsjers een dikke laag van leem en keien meesleepten naar ons land.

Ook leuk om te weten: Hoe komt het dat de mammoet is uitgestorven?

Enorme keien
Toen het ijs smolt, bleef deze laag op onze bodem achter. De enorme keien gebruikte het boerenvolk voor hun hunebedden. Het hunebed bestond uit een dubbele rij van rechtopstaande stenen waarop stenen als dak werden geplaatst. De ruimte werd gesloten met twee sluitstenen aan de uiteinden.

Hefbomen
Over de bouwwijze bestaan verschillende ideeën. De meest gangbare theorie is dat de keien door middel van hefbomen op houten rollers werden gezet en met behulp van touwen, ossen en veel mankracht naar de plaats van bestemming gesleept.

Leven na de dood
Als de draag- en sluitstenen in de grond stonden, bouwde men er een heuvel omheen om de dakstenen omhoog te slepen. Waarom de hunebedbouwers zoveel moeite deden voor deze rustplaatsen blijft een raadsel. Waarschijnlijk door een sterk geloof in een leven na de dood!