Wanneer waren de eerste Olympische Spelen?

Geschiedenis
De Olympische ringen

Iedereen kent de Olympische Spelen wel. Ze zijn ook al zo oud! Maar wanneer werden ze eigenlijk voor het eerst gehouden? Willem Wever weet het antwoord! Vanaf het jaar 776 voor het begin van onze jaartelling werden, in de Griekse stad Olympia, om de vier jaar wedstrijden gehouden ter ere van de god Zeus.

Het begin

Vanaf het jaar 776 hielden de Grieken de Olympische Spelen. De Grieken hielden veel sportwedstrijden. Ze vonden sport belangrijk als training voor het oorlogvoeren en als een manier om de goden te eren. De Olympische Spelen waren zo belangrijk dat alles ervoor moest wijken. Oorlogen werden zelfs onderbroken, zodat de mensen veilig naar Olympia konden reizen.

Verboden voor vrouwen

Sommige sporten die wij nu nog steeds doen, zoals discuswerpen en worstelen, werden toen al beoefend. Het grote verschil is dat in de tijd van de Grieken alleen mannen mee mochten doen. Het was verboden voor vrouwen, want de mannen waren naakt!

Herleven

Zo’n duizend jaar lang werden de Olympische Spelen gehouden, totdat de Romeinse keizer Theodosius de Spelen verbood. Pas eind 1800 kwam de Franse Baron Pierre de Coubertin op het idee de Spelen te laten herleven en in 1896 waren dan ook de eerste Olympische Spelen zoals we die tegenwoordig nog kennen.

In ons Nederlandje

Wist je dat de Olympische Spelen een keer in Nederland gehouden zijn? Dat was in het jaar 1928. In 2028 wil Nederland graag opnieuw de Olympische Spelen organiseren. Dat zou precies 100 jaar na de eerste Nederlandse Spelen zijn.