Wanneer is het Carnaval?

Geschiedenis
een eng masker op groene achtergrond

Carnaval is voor de Brabanders en Limburgers het mooiste feestje van het jaar, maar wanneer is het nou precies? Dit jaar, in 2024, is Carnaval van vrijdag 9 februari tot en met dinsdag 13 februari. 

De traditie

De datum waarop we Carnaval vieren is ieder jaar anders. Carnaval wordt volgens de traditie gevierd op de drie dagen voor Aswoensdag. Op een zondag, maandag en dinsdag dus. Tegenwoordig barst het feest vaak al vanaf 11 november los.

een carnavalsparade

Pasen

Dat de datum van Carnaval ieder jaar wisselt komt omdat het feest verbonden is met Pasen. Tijdens de 40 dagen voor Pasen wordt er traditioneel door katholieken gevast. De eerste vastendag wordt Aswoensdag genoemd. Om zich voor te bereiden op de vastentijd vieren katholieken de drie dagen voor Aswoensdag feest: Carnaval.

Stand van de maan 

De datum van het Paasfeest wisselt ieder jaar. Dit hangt af van de stand van de maan. Afgesproken is dat Pasen gevierd wordt op de eerste zondag die volgt op de eerste volle maan na het begin van de lente. Pasen valt daardoor tussen 22 maart en 25 april. Carnaval vieren we daarom tussen 1 februari en 7 maart.

De echte slimmerik telt natuurlijk meer dan 40 dagen tussen Aswoensdag en Paaszondag. Dat klopt. Op de zondagen van de vastentijd wordt door de katholieken niet gevast. Er zitten precies 46 dagen tussen Aswoensdag en Paaszondag.