Wie wordt de nieuwe bijenkoningin als de oude dood gaat?

Dieren en planten
Bij bij zonnebloem

Het is altijd een drukke boel in een bijenkorf. Er leven drie soorten bijen: de werksters (de vrouwtjes), de darren (de mannetjes) en de koningin. De koningin is het middelpunt van de bijenfamilie omdat zij de enige bij is die eitjes kan leggen (en er dus voor zorgt dat er nieuwe bijen komen). Ze legt er duizenden in haar leven! Ze heeft het er zelfs zo druk mee dat ze niets anders doet. Door de werksters wordt ze lekker verwend en gevoed.

Bijen in een bijenkorf

Wanneer wordt een bij een koningin?

Of een larve (een baby-bijtje) uitgroeit tot een werkster of koningin hangt af van het voedsel dat de larve de eerste zes dagen van zijn leven krijgt krijgt. De larve die moet uitgroeien tot de koningin krijgt speciaal koninginnenvoedsel! De eerste drie dagen krijgen alle larven dat speciale voedsel, maar daarna krijgt alleen nog de larve die koningin moet worden het. Als de werksters ontdekken dat de koningin ziek is of dood is gegaan, kunnen ze er dus nog steeds voor zorgen dat één larve uitgroeit tot koningin. Ze moeten dan wel heel snel omschakelen en opeens een special kraamkamer (de redcel) voor de nieuwe koningin bouwen.

Maar toch: het volk is gered!!