Waarom maken ooievaars hun nest op een stok?

Dieren en planten
ooievaarsnest

Nestelen

Ooievaars nestelen het liefst op een hoge plek, zoals op een schoorsteen, op een dak van een gebouw of in een hoge boom. Daar zijn hun jongen veilig voor roofdieren en het is een goede uitkijkpost. In sommige gebieden kunnen ooievaars geen goede nestplaats vinden.

Lange paal

Om ze een handje te helpen zetten mensen wel eens een lange paal neer met aan de bovenkant een wagenwiel of kunstnest. Meestal wordt dat in een weiland gedaan waar de ooievaars genoeg voedsel kunnen vinden, zoals kikkers, veldmuizen, en regenwormen.

Meerdere jaren

Een nest wordt vaak meerdere jaren gebruikt en verder uitgebreid met takken, gras en aarde. Zo ontstaan er soms grote nesten met een hoogte van twee meter en een gewicht van meer dan van vijfhonderd kilo!

Poepen!

Oooievaars houden hun nest graag schoon. Dus poepen doen ze buiten hun nest! En aangezien hun nesten vaak in de hoogte gebouwd is, is de kans groot dat je een kwak op je hoofd krijgt als je eronder door loopt!