Kunnen honden elkaar verstaan?

Dieren en planten
hond

Als honden elkaar niet konden verstaan zouden ze geen geluiden maken, maar het ligt allemaal wat ingewikkelder dan dat.

Boodschap

De geluiden (bijvoorbeeld blaffen, grommen, janken) zijn maar een manier die honden hebben om elkaar een boodschap te geven. Er zijn voor de hond misschien nog wel belangrijkere manieren zoals de houding (denk aan de (kwispel-) staart en oren) en geur (elkaars poeperd ruiken).

Honden weten heel goed wat dat allemaal betekent, en anders leren ze het snel genoeg! In hondentaal betekent een rechtopstaande staart bijvoorbeeld: ik ben de baas.

Meer signalen

Toch zijn er wel misverstanden mogelijk, bijvoorbeeld als mensen honden fokken met een mooie rechtopstaande staart. Vandaar dat honden vaak meerdere signalen tegelijk geven: bijvoorbeeld staart omhoog, oren in de nek, tanden bloot en grommen.

Je hoeft geen hond te zijn om te begrijpen wat hier bedoeld wordt! Hondengeluiden gaan dus vaak samen met een bepaald gedrag om de boodschap zo duidelijk mogelijk te maken, net als bij wolven.

Verschillende blafjes

Maar er is een belangrijke uitzondering: het blaffen. Wolven blaffen vrijwel nooit en honden doen het vaak om allerlei redenen. Het grappige is dat we niet precies weten waarom honden blaffen. Wetenschappers denken dat mensen in het verleden speciaal gefokt hebben met honden die als waarschuwing blaffen.

Het blaffen lijkt dus speciaal bedoeld om de aandacht van mensen te trekken. Maar begrijpen honden het geblaf van elkaar dan ook? Nog maar heel kort geleden hebben onderzoekers ontdekt dat er verschillende vormen van blaffen bestaan. Een hond die wil spelen blaft anders dan een hond die een indringer ziet.

Bekende blaf

De onderzoekers ontdekten dat niet alleen mensen, maar ook honden meestal wel begrijpen wat een blaf betekent. Dus ja: honden kunnen elkaar wel verstaan – maar niet altijd.

Deze vraag is beantwoord door Bart Houx van de Factulteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.