Wat is koolstofdioxide?

Wat is Koolstofdioxide

CO2

Koolstofdioxide, ook wel co2 genoemd, is een gasmolecuul dat bijvoorbeeld in de lucht te vinden is. Het bestaat uit 2 zuurstofje en een koolstofje. Dit molecuul houdt warme vast, en warmen de aarde dus een beetje op. 

100.000 euro

Co2 moleculen zijn zo klein, dat je ze alleen kunt zien met speciale apparatuur. Je vindt co2 bijvoorbeeld in de belletjes van fristrank, in je adem als je uitademt of bij verbranding van fossiele brandstoffen. Verbranding van fossiele brandstoffen gebeurt bijvoorbeeld door vliegen en autorijden, we produceren dus eigenlijk heel veel co2! 

Opwarming van de aarde

De aarde wordt opgewarmt door de zon. Overdag staat de zon op de aarde, dan is het warmer en licht. 'S nachts staat de zon aan de andere kan van de aarde, hierdoor is het donker en dus ook kouder. 'S nachts straalt de aarde infrarood uit naar de atmosfeer, dit zorgt ervoor dat de aarde afkoelt. Door alle co2 uitstoot komt er steeds meer co2 in de atmosfeer die kaatst infrarood terug. Hierdoor kan de aarde haar warmte minder goed kwijt en warmt de aarde op.