Waren het echt reuzen die de enorme zwerfkeien van hunebedden op elkaar stapelden?

Geschiedenis

Mensen hebben heel lang gedacht dat reuzen de hunebedden hadden gebouwd. Wie kon anders de zwerfkeien van soms wel 20.000 kilo verslepen? Maar door historisch onderzoek weten we dat het gewone mensen waren.

Slim

Met slimme technieken waren ze in staat de grote keien te verplaatsen. Deze mensen hoorden bij het Trechterbekervolk. Dit boerenvolk leefde 5400 jaar geleden in het noorden van Nederland (vooral in Drenthe).

Lees ook: Waarom staat de toren van Pisa scheef?

Grafkamer

Wanneer iemand van hen doodging, dan begroeven ze die in een hunebed. Een hunebed was dus eigenlijk een grote grafkamer waarin vele generaties doden werden bijgezet.

5400 jaar geleden waren hunebedden bedekt met een dikke laag aarde. Maar in de loop van de eeuwen is de grond weggespoeld en nu zijn alleen de stenen achtergebleven.

Herinneringen

Door de zure grond is van de skeletten ook niets meer over. Wel hebben archeologen veel aardewerk en stenen werktuigen gevonden, die de boeren aan hun geliefden meegaven voor een volgende leven. Van de meer dan 100 hunebedden die er ooit in Nederland waren, zijn er nog (resten van) 54.

Links:

Een kaart met alle hunebedden

Als je meer wil weten

De bouw van hunebedden

Wie weet het meest?

Weet jij ook...

Hoe hele hoge hijskranen worden opgebouwd?

Hoe je een stevige brug bouwt?