Waarom zeg je elf en twaalf en niet éénentien en tweeentien?

Geschiedenis
cijfers door elkaar heen

Eenendertig, tweeëndertig, drieëndertig... Daar zit nog wel logica in maar het is inderdaad gek dat we elf en twaalf zeggen en niet eenentien en tweeëntien. Tegenwoordig tellen we in eenheden van tien maar vroeger werd in eenheden van twaalf geteld. Dat is ook nog terug te zien in het gebruik van dozijn (12) en gros (12 x 12). Elf en twaalf waren dus geen samengestelde telwoorden (zoals bijvoorbeeld vierentwintig) maar echt aparte telwoorden.