Hoe werd Floris V vermoord?

Hoe werd Floris V vermoord?
politiepaard

Raymi Sambo van Anno beantwoordt de geschiedenisvragen in Willem Wever. Nederland zag er in de tijd van Floris V heel anders uit dan nu. Er woonden weinig mensen. Verschillende edelen waren de baas over een gebied. Je had de hertog van Brabant, de hertog van Gelre, en een bisschop regeerde over Utrecht. Floris V was graaf over Holland en Zeeland. Floris was machtig. De bisschop van Utrecht steunde hem. Maar Floris had ruzie met de graaf van Vlaanderen in het zuiden. Het was nodig dat edelen Floris hielpen om Holland en Zeeland te besturen. Gijsbrecht van Amstel, Herman van Woerden en Gerard van Velzen heetten de edelen. Ze waren het niet altijd met Floris eens. Ze vonden bijvoorbeeld dat hij te veel opkwam voor de boeren. Bovendien had Floris grond van hen afgepakt. Daarom waren ze geen vrienden van elkaar. De boeren zagen graaf Floris als hun beschermer. Floris zorgde er voor dat ze niet slecht behandeld werden door de edelen. Hij gaf hen een aantal rechten. Zo mochten ze naar een ander dorp verhuizen en konden ze hun bezittingen aan hun kinderen nalaten. De edelen waren hier niet blij mee. Spottend noemden ze Floris ´der keerlen God´, de God van de kerels, de boeren. Floris had meer problemen. De graaf van Vlaanderen wilde zijn macht uitbreiden over Zeeland. Om dat te voorkomen zocht Floris hulp. De koning van Engeland zou aan zijn kant staan, maar Floris vertrouwde hem toch niet. Daarom besloot Floris de koning van Frankrijk om hulp te vragen. Deze koning was de grote vijand van de koning van Engeland. De edelen Gijsbrecht van Amstel, Herman van Woerden en Gerard van Velzen vonden het niet goed wat Floris deed. Ze hadden liever gehad dat hun graaf bondgenoot bleef van de koning van Engeland. Gijsbrecht van Amstel, Herman van Woerden en Gerard van Velzen besloten Floris gevangen te nemen. Waarschijnlijk hadden ze dit overlegd met de koning van Engeland. Het was de bedoeling Floris te ontvoeren en naar Engeland te brengen. Het liep anders. Floris ging met de edelen op valkenjacht. Ze namen hem tijdens die jacht gevangen en hij werd opgesloten in het Muiderslot. Toen de boeren hoorden wat er gebeurd was, kwamen ze in actie. Ze trokken op naar het Muiderslot om hun heer te redden. Met boten en schuiten zorgden ze er voor dat de graaf niet met een boot naar Engeland gebracht kon worden. De edelen probeerden toen hun gevangene stiekem per paard weg te voeren. Met gebonden voeten en een handschoen als prop in de mond moest graaf Floris met hen meerijden. Maar de boeren kwamen hen tegemoet en wilden hen aanvallen om Floris te bevrijden. Ze eisten hun graaf op. Floris probeerde te ontvluchten, maar zijn paard miste een sprong over de sloot en Floris viel. De edelen staken nu met hun zwaarden de graaf dood en vluchtten toen weg. 

Rate this article

  • love 17% love
  • lol 30% lol
  • omg 26% omg
  • pff 26% pff
site-footer-logo