Hoe ontstaat een dialect?
Hoe ontstaat een dialect?

Sofieke Wiersma stelde deze slimme vraag. Heb jij ook een vraag voor Willem Wever? Stel hem hier!

Over het ontstaan van dialect (ook wel streektaal genoemd) is niet zoveel bekend. Wij weten bijvoorbeeld niet hoe de taal klonk in de tijd dat er nog geen bandrecorders waren.

Wel zijn er teksten uit de middeleeuwen (tussen 1200 en 1300 na Chr.) in het Brabants, Limburgs en Vlaams gevonden. Elk plaats of regio sprak in die tijd al een variant van deze drie `talen'.
Tussen 1500 en 1600 was het nette Amsterdamse dialect het belangrijkste. Het werd de basis voor de standaardtaal Nederlands.
Andere plaatselijke talen werden toen dialecten. Wel dringen woorden en taalgebruiken uit het Brabants en Vlaams door in de standaardtaal.

Standaardtaal werd gesproken door bestuurders, ambtenaren, rechters, notarissen, geestelijken en in het onderwijs. Gewone mensen spraken hun dialect of streektaal.
Alle talen veranderen door de tijd heen. Bij dialect worden die veranderingen onderzocht door dialectologen.

Sofieke Wiersma stelde deze slimme vraag. Heb jij ook een vraag voor Willem Wever? Stel hem hier!

Challenges