Waarom spugen lama's?

Dieren en planten
een lama die opzij kijkt

Ik ben de baas!

Lama's spugen uit zelfverdediging. Ook is het spugen voor hen een manier om te laten zien wie er de baas is. Of om ruzies uit te vechten in de kudde. En om jongen op te voeden.

Ga weg!

Vrouwtjes maken door een mannetje te bespugen duidelijk dat zij zwanger zijn of in ieder geval niet gediend zijn van liefdesverklaringen. Lama’s spugen eigenlijk alleen naar andere lama’s. Als ze al naar mensen spugen doen ze dat meestal als ze groot geworden zijn in gevangenschap.

Ben jij een lama?

Ze denken dan dat de mens die voor hen staat ook een lama is. Weet je wat ze spugen? Het is geen vuur, geen slijm, maar zure sappen met onverteerd eten uit de maag. Dus eigenlijk een soort kots... ieks.. . Zorg maar dat je een lama niet boos maakt!