Hoe kan het dat sommige honden jagen in het bloed hebben en andere niet?

Dieren en planten
honden die jagen

Helpen

Heel vroeger moesten mensen jagen om aan eten te komen. Al snel ontdekten we dat honden ons daar goed mee konden helpen. Er waren honden die beesten doodbeten en naar hun baasje brachten en er waren honden die prooi richting de jager dreven zodat hij ze kon afmaken. Toen mensen rond 1620 met geweren gingen jagen, kreeg de jachthond een andere rol. Hij moest helpen de neergeschoten prooi vinden, en soms ook te brengen.

Korte pootjes

Niet elke hond bleek geschikt voor elk gebied, een teckel had te korte pootjes om door diepe plassen of hoog gras te rennen maar kon wel weer heel goed in gaten onder de grond komen. Jagers ontdekte welke kenmerken van honden handig waren en begonnen met die honden te fokken. Teckels met korte pootjes mochten met elkaar paren, net als terriërs met een goed jachtinstinct. Op een gegeven moment lag ons eten gewoon in de supermarkt en hoefden we niet meer te jagen.

Gezellig

Toch bleven we honden houden, voor de gezelligheid. En niet alleen jachthonden, ook gekke buitenlandse rassen als chihuahua of de bulldog. De jachthonden zijn door de jaren heen steeds meer van hun jachtinstinct kwijtgeraakt, maar bij echte jachthonden zit het nog wel in het bloed. Labradors willen graag een stok of speeltje je pakken en terugbrengen terwijl terriërs af en toe nog wel eens een vogeltje dood willen bijten. Gewoon omdat ze dat ooit zo geleerd hebben.