Waarom sta je niet onder stroom als je je vinger op een batterij houdt?

Wetenschap & Techniek
batterijen op een rijtje

Cel

Een batterij is een cel die bestaat uit een pluspool en een minpool, waarin elektronen zitten. Als je niks met de batterij doet, blijven de elektronen op hun plaats. Zodra je de batterij op een apparaat aansluit, gaan de elektronen rennen van de minpool naar de pluspool.

Geleider

Dit komt doordat er in het apparaat een metalen draad zit, een geleider. De metalen draad brengt de minpool van de batterij in contact met de pluspool van de batterij. Daardoor krijgt het apparaat stroom.

Metaal

Alleen metaal kan stroom geleiden. Omdat in het lichaam van de mens geen metaal zit, kom je dus niet onder stroom te staan als je een batterij aanraakt.