Wat is dopen?

Wat is dopen?
Baby wordt gedoopt

Dopen betekent letterlijk 'onderdompelen'. In de bijbel worden mensen ondergedompeld in water om alle zonden weg te spoelen en zo lichaam en geest te reinigen. De gedoopte is daarna officieel christen. Heel bekend is Johannes de Doper, die leefde in de tijd van Jezus. Hij doopte de bekeerlingen in de rivier de Jordaan. Meestal worden kinderen bij geboorte gedoopt. Maar bij sommigen kerken worden mensen pas gedoopt als ze oud genoeg zijn om de betekenis ervan te begrijpen. Wanneer je zo voor het eerst vergeving vraagt aan God, begint volgens de Bijbel een heel nieuw leven: je wordt als het ware opnieuw geboren.

Challenges