Wat is dopen?

Cultuur
Een baby wordt gedoopt

Veel christenen laten zich dopen. Dit is dan ook een belangrijke traditie. Waarom doen ze dit?

Ondergedompeld

Dopen betekent letterlijk 'onderdompelen'. In de bijbel worden mensen ondergedompeld in water om alle zonden weg te spoelen en zo lichaam en geest te reinigen. De gedoopte is daarna officieel christen. Heel bekend is Johannes de Doper, die leefde in de tijd van Jezus. Hij doopte de bekeerlingen in de rivier de Jordaan.

Een volwassen man laat zich dopen

Opnieuw geboren

Meestal worden kinderen bij geboorte gedoopt. Maar bij sommigen kerken worden mensen pas gedoopt als ze oud genoeg zijn om de betekenis ervan te begrijpen. Wanneer je zo voor het eerst vergeving vraagt aan God, begint volgens de Bijbel een heel nieuw leven: je wordt als het ware opnieuw geboren.

Volwassen doop

Ook worden soms volwassenen gedoopt. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat ze door hun ouders niet zijn gedoopt, maar dit wel zouden willen. Of ze waren eerst niet christelijk, maar nu wel. Voor hen is de doop op volwassen leeftijd een manier om toch nog hun band met God te bewijzen en hun nieuwe leven met Hem te beginnen.