Waarom zijn er zo veel verschillende namen voor God?

Cultuur
houten kruizen op een bijbel

Verschillende geloven geven verschillende namen aan hun god. Maar is dat elke keer dezelfde god, of is alleen zijn naam anders? En waarom zijn er eigenlijk zo veel verschillende namen voor hem?

Eén naam

In de bijbel heeft God maar één naam: JHWH. Dat spreek je uit als 'Jaweh'. Het betekent: 'Ik zal er zijn' of 'Ik zal er zijn voor jou'. Maar in de bijbel wordt God ook wel 'Vader', 'Here', 'Almachtige' of 'Schepper' genoemd. Dit zijn geen andere namen voor God, maar dit zijn een soort omschrijvingen hoe mensen God zien.

Niet zomaar

Omdat Christenen God zien als 'heel erg heilig' willen zij niet zomaar zijn naam gebruiken. Vloeken, het misbruiken van zijn naam is helemaal uit den boze! Daarom gebruiken zij vaker omschrijving zoals: 'Here', 'Almachtige', 'Vader' etc.

Verschillen

De naam: 'Jezus Christus' is de naam van de zoon van God. De naam Allah is de naam van de Islamitische God. Deze naam wordt in de Koran (het heilige boek van de Islamieten) gebruikt. In het Hindoeïsme aanbidden de mensen verschillende goden. Namen van deze goden zijn bijvoorbeeld: Vishnu, Shiva, Brahma.