Waarom is vegetarisch zijn goed voor het milieu?

Eten en drinken
vegetarisch eten

Misschien heb je wel eens gehoord van broeikasgassen. Door deze gassen in de lucht wordt de aarde steeds warmer, en dat is niet best. Daarom eten sommige mensen vegetarisch. Hoe helpt dat voor het milieu?

Koeienscheten

Bij broeikasgassen denk je waarschijnlijk meteen aan uitlaatgassen van auto's en vliegtuigen. Maar wist je dat het houden van dieren voor vlees meer broeikasgassen uitstoot dan alle uitlaatgassen van alle vervoermiddelen bij elkaar? Die broeikasgassen komen vooral uit de mest van dieren, maar ook uit de boeren en scheten van bijvoorbeeld koeien.

Eten voor dieren

Maar we zijn er nog niet. Al die koeien, varkens en schapen moeten natuurlijk ook eten. Grote lappen bos worden gekapt voor weidegrond of akkers om veevoer te produceren. Al die gekapte bomen kunnen weer geen CO2-gassen opvangen. En dan verbruikt het houden van vee ook nog heel veel (drink)water en energie.

Vis

Kunnen we dan beter vis eten? Ook niet. Er is de afgelopen jaren zoveel vis gevangen dat veel vissen in het wild dreigen uit te sterven. Voor het milieu kun je dus het beste af en toe je stukje vlees of vis laten staan.