Wat is humanisme?

Cultuur
Socrates

Levensbeschouwing

Het humanisme is een levensbeschouwing die de mens centraal stelt. Humanisten geloven niet in een god, maar in het zorgvuldig en gewetensvol omgaan met anderen, de wereld en jezelf.

Lees ook: Waarom heten de middeleeuwen de middeleeuwen?

Oudheid

De term 'humanisme' is nog niet zo oud, maar al in de Oudheid waren er mensen die 'humanistische' ideeën formuleerden. Zo zei Socrates: "Ik weet niets, en zelfs dat weet ik nog niet zeker." Volgens hem kunnen mensen pas bewust op zoek gaan naar echte waarheid en deugd als zij beseffen dat hun weten een illusie is.

Lees ook: Wat is biechten?

Boodschap

De belangrijkste boodschap komt echter met veel religies overeen: behandel anderen zoals je zelf behandeld zou willen worden.