Wat is een imam?

Cultuur
een moskee te zien tussen twee bomen

Een imam is een islamitisch geestelijk leider, vergelijkbaar met een protestantse dominee of katholieke priester.

Geloofszaken

Een imam gaat voor in de gebeden in de moskee, geeft religieus onderwijs en leidt belangrijke rituelen bij geboorte, huwelijk en overlijden. Ook is hij het aanspreekpunt voor zijn gemeente over geloofszaken.

Verschil

Een groot verschil met christelijke geestelijken is dat de imam geen speciale wijding hoeft te ondergaan. De enige voorwaarde is dat hij de Koran en de rituelen goed kent. In principe kan dus elke moslim ook imam zijn!