Wat is een bisschop?

Cultuur
bisschop

Je weet vast dat bisschoppen bij het christelijke geloof horen. Maar wat doen zij precies? Willem Wever zoekt het uit!

Priester

De bisschop geniet de volheid van het priesterschap. Hij is de leider en de leraar van het katholicisme in zijn bisdom.

Apostelen

‘Bisschop’ komt van het Griekse episkopos, wat letterlijk ‘opziener’ betekent. In de Rooms-Katholieke kerk wordt de bisschop gaandeweg geëerd als opvolger van de apostelen. In de hiërarchie staan boven de bisschop alleen de kardinaal en de paus.

Bisschopswijding

Door de bisschopswijding krijgt hij de bevoegdheid om in naam van Christus de kudde te leiden. De eigenlijke benoeming gebeurt altijd door de paus.

Verplichtingen

De bisschop heeft een aantal bijzondere verplichtingen: één daarvan is om iedere vijf jaar in Rome verslag uit te brengen. Tot de rechten behoren o.a. het bezit van de bisschoppelijke onderscheidingen van staf, mijter en ring.