Wat is een bisschop?
Wat is een bisschop?
Bisschop tijdens de mis

Redactie Dichttalent stelde deze slimme vraag. Heb jij ook een vraag voor Willem Wever? Stel hem hier!

Priester
De bisschop geniet de volheid van het priesterschap. Hij is de leider en de leraar van het katholicisme in zijn bisdom.

Apostelen
‘Bisschop’ komt van het Griekse episkopos, wat letterlijk ‘opziener’ betekent. In de Rooms-Katholieke kerk wordt de bisschop gaandeweg geëerd als opvolger van de apostelen. In de hiërarchie staan boven de bisschop alleen de kardinaal en de paus.

Lees ook: Waarom staat er een haan bovenop de kerk?

Bisschopswijding
Door de bisschopswijding krijgt hij de bevoegdheid om in naam van Christus de kudde te leiden. De eigenlijke benoeming gebeurt altijd door de paus.

Verplichtingen
De bisschop heeft een aantal bijzondere verplichtingen: één daarvan is om iedere vijf jaar in Rome verslag uit te brengen. Tot de rechten behoren o.a. het bezit van de bisschoppelijke onderscheidingen van staf, mijter en ring.

Weet je al...

Waarom mensen naar de kerk gaan om te biechten?
Wat nonnen doen?

 

Redactie Dichttalent stelde deze slimme vraag. Heb jij ook een vraag voor Willem Wever? Stel hem hier!

Challenges