Wat is het symbool van de islam?

Cultuur
Symbool van de Islam

Het symbool bestaat uit een nieuwe maan & een vijfpuntige ster. Het symbool werd voor het eerst gebruikt in de tijd van sultan Mohammed II. Dat was in het Byzantijnse Rijk, het huidige Turkije. De vijfpuntige ster herinnert de moslims aan de vijf pijlers van de islam.

Het symbool van de islam: een maan met een ster

Religieus?

De oorsprong van het symbool is waarschijnlijk niet religieus, maar inmiddels wordt het algemeen geaccepteerd als symbool van de islam.

Vijf pijlers

De vijfpuntige ster herinnert de moslims namelijk aan de vijf pijlers van de islam: de geloofsbelijdenis, het gebed, de armenbelasting, het vasten en de pelgrimstocht naar Mekka. En de maan is belangrijk, omdat hij de islamitische kalender bepaalt. Aangezien elke nieuwe maan het begin van een nieuwe maand markeert. Zo gaan cultuur en religie hier dus hand in hand.