Waarom eten moslims en joden geen varkensvlees?

Cultuur
Varkentjes

Soms mag je iets niet van je geloof. Moslims en joden mogen bijvoorbeeld geen varkensvlees eten. Maar waarom niet? Willem Wever dook de Koran en Thora in, op zoek naar het antwoord. In de Thora staat geschreven dat een varken een onrein dier is.

Ongehoorzaam

Moslims en joden eten geen varkensvlees, omdat het in de Koran en Thora wordt verboden. Je bent dus ongehoorzaam aan God als je varkensvlees eet.

een varken kijkt recht in de camera

Ook het zwijn, omdat het wel gespleten hoeven, ja zelfs geheel doorkloofde hoeven heeft, maar niet herkauwt; onrein zal het voor u zijn. Van hun vlees zult gij niet eten en hun aas zult gij niet aanraken; onrein zullen die voor u zijn. Leviticus 11:7-8

Hij heeft u slechts het gestorvene, het bloed, het varkensvlees en datgene, waarover een andere naam, dan die van Allah is uitgeroepen, verboden. Maar hij, die gedwongen is en dit niet wenst en geen overtreder is, op hem rust geen zonde. Want Allah is Vergevensgezind, Genadevol. Soera 2: 173

Reine dieren

Moslims en joden eten alleen dieren die 'rein' zijn. Reine dieren zijn dieren die alleen planten eten zoals koeien en schapen; varkens zijn onrein, omdat ze ook kleine dieren eten.