Wie is Boeddha?

Cultuur

Boeddha is niet één persoon. Boeddha betekent 'de verlichte' en is geen naam, maar een titel. Iemand die verlichting vindt is een boeddha.

Volgens de boeddhistische theologie zijn er dan ook talloze boeddha's. De bekendste boeddha is Siddharta Gautama. Hij leefde de vijfde eeuw voor Christus in India een luxe leventje. Prins Siddharta kwam tot zijn 29e levensjaar niet buiten de muren van zijn vader's paleis en had geen idee van wat er zich in de buitenwereld afspeelde.

Toen Siddharta voor het eerst het paleis verliet schrok hij van al het verdriet en pijn dat hij daar zag. Hij besloot op zoek te gaan naar de oorzaak van al dit leed en of dit op te heffen was. Na jaren van afzondering en studie bereikte hij de ultieme staat van verlichting. Hij kreeg inzicht in de vraag hoe lijden opgeheven kan worden. Siddharta werd hiermee de (Historische) Boeddha, 'de verlichte'.