Wat is balsemen?

Cultuur
balsemen

Balsemen betekent het conserveren van het lichaam van een overledene voor een onbepaalde tijd. Via het bloedvatenstelsel wordt een vloeistof in het lichaam gebracht die de aanwezige bacteriën doodt, waardoor het lichaam langer intact blijft. In Nederland is het balsemen bij de wet geregeld en zijn de leden van het Koninklijk Huis de enige die mogen worden gebalsemd. Andere Nederlanders moeten dit speciaal aanvragen, bijvoorbeeld als de overledene naar een ander land moeten worden overgebracht. Prins Bernhard wilde niet worden gebalsemd. Hij geloofde in reïncarnatie en wilde daarom niet dat zijn lichaam lang wordt bewaard.