Waarom worden kinderen gedoopt?

Waarom worden kinderen gedoopt?

Ouders laten hun kinderen om twee redenen dopen. Ten eerste vragen de ouders op deze manier aan God om voor het kind te zorgen. Ten tweede beloven de ouders aan God het kind goed op te voeden en het te vertellen over Hem.

Challenges