Waar komt het woord heiden vandaan?

Cultuur
heiden

Betekenis
Het Germaanse woord heiden is afgeleid van ‘heide’ en betekent oorspronkelijk ‘heidebewoner’ oftewel ‘barbaar’.

Afgodendienaar
De heidebewoners en andere bewoners van het platteland hielden lang vast aan hun eigen niet-christelijke godsdiensten. Hierdoor werd het woord heiden langzamerhand synoniem voor ‘afgodendienaar’. Ze waren de kerk een doorn in het oog.

Opleving
In de loop der eeuwen nam hun aantal sterk af. De laatste 50 jaar echter zijn er weer steeds meer mensen die zich verdiepen in voor-christelijke en natuurreligies. En het heidendom kent daardoor een flinke opleving.