Wie zijn slimmer: De meisjes of de jongens?

Het menselijk lichaam

Meisjes en jongens zijn allebei even slim, maar op iets andere gebieden.

Als je alleen kijkt naar de cijfers die meisjes halen op school, dan blijkt dat meisjes het beter doen. Zijn ze dan ook slimmer? Dat hoeft niet.

Taal

De meeste jongens zijn vaker en langer dan meisjes met andere dingen bezig en minder geïnteresseerd in het schoolwerk. Wel zijn veel meisjes beter in taal, in het onthouden van teksten en in het geheugen voor talige informatie zoals woorden. Jongens zijn weer beter in ruimtelijke vaardigheden en in bepaalde motorische handelingen. Zo zijn jongens bijvoorbeeld vaak beter op het skateboard.

Bewegen

Toch zijn er wetenschappers die zeggen dat meisjes dat misschien even goed zouden kunnen als jongens, als ze het maar zouden doen. Dat klopt misschien wel, want meisjes zijn bijvoorbeeld wel erg goed in turnen, gymnastiek en ballet, en daar moet je toch ook veel spieren en motoriek voor gebruiken.

Wiskunde

Ook blijken meisjes beter te zijn in rekenen en wiskunde dan we altijd dachten, als je ze maar een beetje stimuleert. Ook jongens kunnen het veel beter doen op school en zijn dus slimmer dan het soms lijkt. Ze moeten dan wel goed onderwijs krijgen waarbij de leraar er rekening mee houdt dat jongens wat langer ‘speels’ blijven.

Even slim

Kort gezegd: meisjes en jongens zijn waarschijnlijk even slim, maar het hangt er een beetje van af wanneer je ze op die slimheid test! De school en de ouders moeten alle kinderen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen en om hun talenten te ontplooien!

Bron: professor Jelle Jolles