Wat is dyslexie precies?

Het menselijk lichaam
letters

Dyslexie is te omschrijven als een taal-handicap. Dyslectici (mensen met dyslexie) hebben moeite met lezen en spellen. Ze herkennen woorden niet en lezen woorden daarom bijna letter voor letter. Je kunt je voorstellen dat het moeilijk is om van die letters één woord te maken en om van alle woorden een vloeiende, logische zin te maken. Dyslectici hebben daarom moeite met begrijpen wat er nou precies in de zin staat. Mensen met dyslexie proberen vaak te raden wat er staat waardoor er foutjes worden gemaakt. Er is tegenwoordig veel onderzoek naar dyslexie. Hierdoor kan al vroeg worden vastgesteld of iemand dyslexie heeft waardoor er ernstige problemen voorkomen kunnen worden. Dyslectici hebben vaak ook problemen met het leren en toepassen van taalregels. Ze schrijven bijvoorbeeld paart in plaats van paard. Er wordt soms gedacht dat mensen met dyslexie niet goed opletten of niet zo slim zijn. Maar dat is niet zo! Ze begrijpen dingen net zo goed als mensen die geen dyslexie hebben en soms zelfs beter, er zijn bijvoorbeeld veel uitvinders die dyslexie hebben!