Waarom zijn de meeste mensen rechtshandig?

Het menselijk lichaam
rechtshandig

Als je schrijft, dan schrijf je met je linker of rechterhand. De meeste mensen schrijven met hun rechterhand. Hoe komt dat? Willem Wever zocht het uit!

Hersenhelften

Je hersenen bestaan uit twee gelijke maar gespiegelde helften. De linker hersenhelft stuurt de rechterkant van je lichaam aan, en andersom. Meestal is een van de twee hersenhelften de baas. Als je linker hersenhelft de baas is, dan schrijf je met rechts. Je bent niet alleen rechtshandig, je bent dan ook ook rechtsvoetig, rechtshorend en rechtsziend. Kortom: je bent dan beter met één kant van je lichaam!

Schrijven met rechts

Bij 90% van de Nederlanders is de linker hersenhelft de baas. Zij schrijven dus allemaal met rechts. Waarom dat zo is, is niet bekend. Waarschijnlijk geven ouders dat door aan hun kinderen. Een groot deel van de mensen kan met rechts en met links schrijven. Dat noemen we met een moeilijk woord ambidextri.

Links is slecht?

Vroeger dachten mensen dat linkshandigheid slecht was. Linkshandige kinderen moesten op school gedwongen rechts leren schrijven. Tegenwoordig is linkshandigheid geaccepteerd maar de meeste gebruiksvoorwerpen worden toch ontworpen voor rechtshandigen. Dat komt omdat er meer mensen rechts zijn, maar voor linkshandigen is dat heel onhandig!