Waarom kan je je ogen niet openhouden als je niest?

Het menselijk lichaam
niezen kind

Als prikkelde stoffen in je neus komen wordt de niesreflex opgewekt. De stofjes prikkelen de zenuwen in je neus die signalen doorsturen naar je hersenstam (deze bevindt zich onder de hersenen). 

Vanuit de hersenstam ontstaat vervolgens de niesreflex. Een reflex is een handeling die geheel automatisch en buiten je wil om gebeurt, zo heb je bijvoorbeeld ook een terugtrekreflex als je je vingers verbrandt. Zonder dat je erbij nadenkt trek je je hand terug als je pijn voelt. Het dichtknijpen van je ogen is weer een andere reflex. De zenuwen die deze oogreflex leiden liggen waarschijnlijk zo dicht naast de zenuwen van de niesreflex dat beide reflexen met elkaar verbonden zijn en je dus ook je ogen dicht knijpt bij het niezen. Dat dit gebeurt omdat anders je ogen eruit vallen bij het niezen is een fabeltje (gelukkig maar).