Waarom heet ons land Nederland en Spanje Spanje?

De aarde
De Nederlandse en Spaanse vlag die in elkaar over gaan

Heb je er ooit over nagedacht waar de naam van een land vandaan komt? Wie verzint die eigenlijk? Willem Wever weet het antwoord!

Een wapperende Nederlandse vlag

Geschiedenis 

De naam van een land ontstaat in de loop van de geschiedenis. Als je op de kaart van Nederland kijkt, dan zie je dat er grote rivieren door ons land stromen. Water stroomt van een hoog punt naar een laag punt. Neder betekent 'naar beneden' en 'laag'.

Toen Nederland en België nog niet bestonden, sprak men over de Lage Landen als het over het gebied rond de rivierdelta's ging. Oorspronkelijk werd er met de Nederlanden een gebied bedoeld dat zelfs een groot deel van het huidige Duitsland omvat. Het westelijk gedeelte daarvan werd 'de Nederlanden bij de zee' genoemd.

Hertogdommen en graafschappen

Tot de vijftiende eeuw waren er vooral hertogdommen en graafschappen. Door veroveringen en huwelijken breidden die gebieden zich uit en zo ontstonden er langzamerhand grotere eenheden. Rond 1581 vormt zich de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Samen dekken deze zeven Gewesten (provincies) het grondgebied van het huidige Nederland af.

Officieel heet dat gedeelte sinds 1839 het Koninkrijk der Nederlanden. Zo heet het nog steeds. Kijk maar op de zijkant van de euro. Spreek je over Nederland, dan bedoel je meestal het grondgebied in Noord-Europa. Sinds 1954 horen ook de Nederlandse Antillen en Aruba erbij.

De Spaanse vlag

Spanje

Spanje werd in de prehistorie bewoond door verschillende stammen. Vanaf de elfde eeuw voor Christus stichtten de Phoeniciërs (een volk uit de kuststreek van Libanon en Noord-Israël) en de Grieken verschillende kolonies aan de zuidkust van Spanje.

De Grieken gebruikten het woord Iberia om het gebied onder de Pyreneeën aan te duiden. Vermoedelijk komt het woord Hispania uit het Punisch.

Oude Romeinen

Vanuit Carthago werden meerdere kolonies aan de zuidkust van spanje gesticht. De Carthagers noemden Spanje waarschijnlijk al Ispania. Het Punisch is een uitgestorven taal die werd gesproken in Carthago, waar weinig over bekend is.

Vanaf de derde eeuw v. Chr. begonnen de Romeinen met het veroveren van Spanje en Portugal. Zij gebruikten voor deze landen het woord Hispania. Het oudste schrift met die naam komt uit 200 v. Chr. Soms bedoelden de Romeinen met Hispania ook Marokko.

De Romeinen hadden het over Hispania Citerior en Hispania Ulterior, oftewel het 'nabije' Spanje en het 'verre' Spanje. Nabij was het noordelijk en oostelijk deel van het Iberische schiereiland. Ver was het zuidelijk en westelijk deel.