Waarom drijven de waddeneilanden niet weg?

De aarde
waddeneilanden

Zandheuvels

De waddeneilanden zijn opeenhopingen van zand die vanaf de bodem van de Waddenzee uit het water steken. Het zijn een soort zandheuvels die uit zee verrijzen. Ook andere eilanden kunnen niet zomaar wegdrijven. Ze zitten vast aan de zeebodem.

Vulkaan

De Canarische eilanden zijn geen zandheuvels, maar vulkanische bergen die uit zee steken. Eigenlijk wonen deze mensen dus op een grote vulkaan!

Zwaar

Eilanden bestaan ook uit gesteenten of zandafzettingen en zijn daardoor te zwaar om op zee te drijven. Als je een schep zand of steen in het water gooit zinkt het naar de bodem.  Ze zitten dus aan de zeebodem vast, waardoor ze nooit in zijn geheel kunnen wegdrijven.

Veranderingen

Goed om te weten is dat het waddengebied zoals wij het kennen niet altijd heeft bestaan. Zo’n vijfduizend jaar geleden lag de kust een stuk noordelijker, zelfs nog iets noordelijker dan waar nu de waddeneilanden liggen. De zee werd tegengehouden door een rij duinen: de strandwallen. Tussen de strandwallen liepen enkele watergeulen, maar er was nog geen Waddenzee. Die ontstond toen de zeespiegel verder steeg, waardoor het achterliggende land onder water kwam te staan. Sommige strandwallen konden de zee weerstaan en groeiden uit tot waddeneilanden.

Wandelen

De waddeneilanden drijven niet, maar ze “wandelen” wel. Ze verschuiven heel langzaam in oostelijke richting. Dat komt door de sterke stromingen en door stormen, waardoor veel zand aan de westelijke kanten wordt weggeslagen, terwijl aan de oostelijke kanten juist zand wordt afgezet.