Als het in Nederland vloed is is dan in Engeland eb?

De aarde
Zonsondergang bij eb

Getijdegolf

De getijdegolf (zorgt voor eb en vloed) komt aan vanuit de Atlantische Oceaan naar de Noordzee toe en komt dan voor Nederland als eerste aan in Zeeland. De getijdegolf stroomt dan door richting het noorden en zo ontstaat op elke plaats waar de golf langskomt een verschil tussen hoog en laag water.

De verschillen tussen eb en vloed zijn afhankelijk van de getijdegolf. Dit is de wisselende waterstand ten gevolge van de verticale waterbeweging die optreedt onder invloed van de zwaartekracht van de maan en in mindere mate van andere planeten op onze roterende aarde.

Richting het noorden

Dit klinkt heel ingewikkeld, maar met het onderstaande voorbeeld wordt het hopelijk wat duidelijker: de getijdegolf (zorgt voor eb en vloed) komt aan vanuit de Atlantische Oceaan naar de Noordzee toe en komt dan voor Nederland als eerste aan in Zeeland.

De getijdegolf stroomt dan door richting het noorden (zie plaatje, bron Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ)) en zo ontstaat op elke plaats waar de getijdegolf langskomt een verschil tussen hoog en laag water.

Overal eb en vloed

Als het om 8 uur 's ochtends bij Vlissingen in Zeeland laagwater is, dan is het om diezelfde tijd bij Texel hoogwater.(zie plaatje II, bron Rijkswaterstaat). Voor Nederland en Engeland geldt hetzelfde principe.

Het is dus niet zo dat als het water voor de Nederlandse kust hoog is, het bij Engeland laag is. Op elke plaats waar dan ook ter wereld, is er een verschil tussen eb en vloed.