Wat was het eerste dier op aarde?

De aarde
Een mand vol zeesponzen

Er bestaan een heleboel dieren, van huisdieren tot wilde dieren en van insecten tot vissen. Maar wat was het allereerste dier op aarde?

Een bacterie

Het eerste leven

Bacteriën vormden het eerste leven op aarde. Het waren organismen die maar uit één celletje bestonden. Ze zijn waarschijnlijk ontstaan bij diepzeevulkanen (Black Smokers), waar warmte en voedingsstoffen vrijkwamen. Ze bestaan al heel lang: zeker 1,9 miljard jaar, maar misschien wel meer dan 4 miljard jaar.

Het eerste dier

Ongeveer 600 miljoen jaar geleden gingen sommige eencelligen nauw samenwerken en vormden samen een meercellig organisme: het eerste dier. Onderzoekers denken dat het een soort spons was.

Sponzen

Sponzen zijn eenvoudig gebouwde dieren die aan de bodem vastzitten. Ze hebben geen organen. Sponzen pompen water door de holten van hun lichaam en halen daar voedsel uit.