Wat is het Noorderlicht?

De aarde
Poollicht

Misschien heb je het Noorderlicht wel eens op televisie gezien, of de echte mazzelaars zelfs in het echt! De hemel kleurt dan eventjes in de meest fantastische kleuren.

De zon

Noorderlicht is een mooie lichtshow, gegeven door de zon. Op een heldere, koude, wolkenloze winternacht kun je soms het noorderlicht zien. Zelfs in Nederland! In Nederland kun ongeveer zeven keer per jaar het noorderlicht zien.

het noorderlicht boven de aarde

Verschillende kleuren

In Europa is het bijzondere licht het beste te zien in de noordelijke landen zoals Zweden, Finland, IJsland en Groenland. Noorderlicht is nooit hetzelfde. Soms is het rood en dan is het weer groen. Het kan een gloed zijn of mistige strepen in de lucht maar ook een soort vuurwerk. Kijk maar op het plaatje. Daar kun je verschillende vormen van noorderlicht zien.

Ingewikkeld verhaal

Hoe noorderlicht precies ontstaat, is een ingewikkeld verhaal. De zon zendt elektrisch geladen deeltjes uit. De aarde probeert, omdat de aarde magnetisch is, deze deeltjes aan te trekken. Sommige deeltjes komen daarom in onze atmosfeer terecht. Daar botsen elektrische deeltjes met luchtdeeltjes die in de atmosfeer rondzweven.

Door zo’n botsing zenden de luchtdeeltjes licht uit. Er ontstaan gassen. Die gassen geven licht, net zoals het gas in neonverlichting. De verschillende kleuren van het noorderlicht komen door verschillende gassen.