Waarom zit iets van vroeger onder de grond? Wordt de aarde groter?

De aarde
een beeld van cyprus met allemaal restanten van een dorp

Onder de grond

De aarde wordt niet groter, misschien komt er alleen steeds wat stof bij. Dingen van vroeger zitten onder de grond, omdat de mensen ze zelf onder de grond hebben gestopt. De resten die van vroeger over zijn, zijn bijvoorbeeld sporen van waar huizen stonden, scherven van potten en pannen en botten.

Huizen

Om huizen te bouwen, groef men eerst kuilen waar palen in werden gezet. Tussen deze palen kwam vlechtwerk met leem te zitten. Hier is meestal niets meer van over, alleen de paalgaten zijn nog te zien bij een archeologische opgraving. Toen de huizen werden afgebroken, zijn de gaten dichtgegooid. Dit zijn de sporen die de archeoloog ziet.

Vuilnis

 Vroeger waren er nog geen vuilnismannen die eens in de week de vuilniszakken op kwamen halen. Men groef een kuil en gooide daar het afval in. Als er zo’n kuil wordt gevonden op een opgraving, dan zitten er scherven in van potten en pannen. Maar ook resten van eten zoals graankorrels en koeienbotten.

Geld

Ook begroef men vroeger geld in de grond, omdat de spaarpot en de bank nog niet uit waren gevonden. Dit geldt ook voor voedsel; men groef kuilen waarin men graan bewaarde. Omdat er steeds mensen uit een gebied wegtrokken en er weer nieuwe mensen kwamen wonen, werden nieuwe huizen over de resten van oude huizen gebouwd. We zorgen er dus met z’n allen voor dat we de resten van vroeger aanstampen en alles onder de grond verdwijnt!