Waarom loopt het water in een sloot niet weg door de grond?

De aarde

De bodem van Nederland bestaat bijna helemaal uit zand, klei en veen. Water stroomt gemakkelijk door grove zanden, maar verplaatst zich (bijna) niet door zware klei.

De bodems van sloten bestaan veelal uit klei. De bodems verschillen wel, de ene laat veel water door en de andere weinig. Op de bodems van sloten ligt ook altijd bagger. Dit bestaat uit bladeren, dode waterplanten, stof en zand, Daardoor kan het water ook maar moeilijk weg. Deze baggerlaag groeit elk jaar met zo'n één á twee centimeter. De baggerlaag kan er ook voor zorgen dat bij warm weer de sloot gaat stinken.