Waarom komen de golven altijd recht op de kust af?

De aarde

Als je aan het strand denkt, denk je vast ook gauw aan de golven. Deze zijn bijna altijd te vinden aan de kust. Maar hoe komt het dat die golven altijd recht op de kust afkomen?

Water in beweging

Golven worden opgewekt door de wind die over het water blaast. Golven brengen het water in beweging tot op enkele meters diep. In diep water kunnen de golven rustig blijven golven. Maar zodra de golven in opdiep water komen gaat de bodem een rol spelen. Vlakbij de kust is het water ondiep. De golven krijgen daar te maken met de bodem. Er ontstaat wrijving. Door die wrijving wordt de golf afgeremd.

Golfreactie

Hoe ondieper het wordt, hoe sterker de golf afremt. Als een golf bijvoorbeeld schuin op de kust aankomt, wordt het deel dat het dichtst bij de kust is sterk afgeremd. Het voorste deel van de golf gaat langzamer maar de rest golft even harder door, waardoor het achterste deel van de golf de achterstand kunnen inhalen. Op die manier verandert de richting van de golf. Dit heet golfrefractie. Uiteindelijk zijn alle delen van een golf even ver van de kust. En komt de golf loodrecht op het strand aanrollen.

Bekijk ook het filmpje!