Waarom is het ene land warm en in het andere koud?

De aarde
Een thermometer

Op onze aardbol bestaan er verschillende klimaten. Er zijn vijf soorten klimaten: tropische klimaten, landklimaten, gemiddelde klimaten, poolklimaten en droge klimaten.

Verschillende factoren

Het is vooral de zon die bepaalt welk klimaat een land heeft. Maar ook de hoogteligging is erg belangrijk. Hoe hoger in de bergen, hoe kouder het wordt. Ook de zee is van invloed op het klimaat. De zee ‘matigt’ het klimaat: vlakbij zee is het niet heel droog, warm, koud of vochtig. Bossen zorgen bijvoorbeeld weer voor een hogere luchtvochtigheid.

Kortom, er zijn veel factoren die het klimaat bepalen. Die klimaten zijn niet zomaar vastgesteld. Over een periode van minimaal dertig jaar is de onder andere de hoeveelheid regen, de temperatuur en de wind bijgehouden.

Evenaar

In de gebieden op de evenaar is het zonlicht het felst is, omdat de zon hier loodrecht bovenstaat. Landen die ‘op de evenaar liggen’ zijn bijvoorbeeld: Kenia, Somalië, Brazilië en Indonesië. In deze landen is het dus erg warm.

Hoe verder een land van de evenaar af ligt, des te koeler zal het land zijn. De zon geeft minder warmte af wanneer de zon schuiner op de aarde staat.