Op de maan zie je veel kraters, maar niet op de aarde. Hoe komt dat?

De aarde
een krater op de maan

Enkele miljarden jaren geleden (dus echt verschrikkelijk lang geleden, er waren toen nog geen mensen op aarde) vlogen er heel veel grote rotsblokken door het zonnestelsel.

Planetoden

De rotsblokken heten planetoden en botsen met de aarde, de andere planeten en ook de Maan. Als zo'n planetode insloeg veroorzaakte dit een krater. Doordat de Maan geen atmosfeer heeft en er geen water stroomt, was er niets dat deze kraters deed wegslijten (erosie noemen ze dat). Op de aarde gebeurde dit wel. De kraters op Aarde zijn daardoor bijna allemaal verdwenen. Slechts op een paar plaatsen zijn nog met heel veel moeite de resten van kraters te zien. Dit betekent dus ook dat de Maan er bijna net zo uitzag als een paar miljard jaar geleden! Op de foto zie je een krater op aarde (in Amerika, Arizona).